Blížiace sa zmeny v DNparking.sk

Dobrý deň všetkým :)
V blízkej budúcnosti prejde DNparking.sk menšími zmenami.

V prvej fáze:
- Zmena niektorých templates + pridanie nových template.
- Zmena dizajnu DNparking.sk
- Testovanie affiliate + bannerovej reklamy – NEĽAKAJTE SA

V druhej fáze:

- Implementácia nových xml feedov – podporujúcich všetky domény a international traffic, ostane zachované odmeňovanie CPC

- Implementácia Affiliate + bannerovej reklamy – bude pridaná mesačné odmeňovanie CPT /t.j. domény, ktoré vykazovali vysokú návštevnosť a nízku mieru prekliku, začnú zarábať na návštevnosti domény

A to ďalšie si nechávame zatiaľ pre seba.

Pekný deň všetkým praje

DNparking.sk

Reklama: Lacné letenky do celého sveta Letenky

Posted in Uncategorized | 1 Comment

DNparking.sk opäť platcom DPH

Dobra správa pre všetkých :)

DNparking.sk opäť platcom DPH. DNparking na realizované výnosy od 01. 02. 2013 opäť uplatňuje DPH.
Je to predovšetkým dobrá správa pre tých, ktorým nevyhovoval doterajší systém, keď vlastne na to doplácali.

Takto sú Vaše výnosy o 40 % vyššie :)

Zatiaľ čo doteraz ste svoju odplatu museli ponižovať o 20 %, aby ste dosiahli faktúrovanú čiastku, tentokrát si k nej 20% môžte prirátať. Zatiaľ to je platné len pre spoločnosti, ktoré vlastnia slovenské SK. Vystavené faktúry však budeme preverovať pomocou www.drsr.sk.

Verím, že Vás táto prvá dobrá správa potešila.

Ďalšie na Vás čakajú čoskoro.

Váš DNparking.sk

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Podiel webhostingových firiem na Slovensku

V nasledujúcej tabuľke je približné rozdelenie trhu s webhostingom na Slovensku platné k 3. februáru 2011. Tento rebríček zahŕňa iba podiely hostovaných .sk domén. Dá sa však predpokladať, že rozdelenie by bolo zhruba rovnaké i v prípade, ak by sme zahrnuli všetky TLD, keďže .sk domény tvoria drvivú väčšinu hostovaných domén.

Webhosting Počet domén Podiel
1. Domains.sk 21 236 9,63 %
2. Yegon 15 647 7,10 %
3. Websupport 13 321 6,04 %
4. Exohosting 10 424 4,73 %
5. Active 24 10 335 4,69 %
6. Atlantis 7 160 3,25 %
7. Forpsi 6 637 3,01 %
8. Slovak telecom 6 341 2,88 %
9. Regzone 4 664 2,12 %
10. Webglobe 4 497 2,04 %
11. Nic.sk 4 406 2,00 %
12. Webygroup 3 429 1,56 %
13. Ignum 2 986 1,35 %
14. Nextra 2 592 1,18 %
15. Slovanet 2 431 1,10 %

Metodika

Čísla vychádzajú podľa zadaných nameserverov k jednotlivým doménam, napr. ns1.websupport.sk = Websupport. Zoznam domén pochádza z exportu, ktorý je dostupný u národného správcu domén SK-NIC, a.s. Je zrejmé, že tento údaj nevypovedá v plnej miere o tom, či je webhosting na danej doméne skutočne aktívny. V súčasnosti je to však zrejme najpresnejší nezávislý spôsob zistenia podielu jednotlivých webhostingových spoločností.

Reklama: Letenky najletenky.sk

Posted in Uncategorized | 4 Comments

Sme jednotkou na slovenskom trhu!

S hrdosťou môžeme oznámiť, že po 4 mesiacoch od spustenia služby obsluhujeme ako parkovacia služba najviac slovenských (.sk) domén. Za toto obdobie začala DNParking aktívne využívať väčšina ikon slovenského doménového priemyslu :) Menovite Stanislav Hulla, Michal Hradil, Mário Kovaľ (pozicky.sk), Dušan Kisucký (Webklub) a mnohí ďalší, nemenej významní užívatelia. Pre porovnanie sme pripravili tabuľky porovnávajúce štyri, prakticky jediné využívané parking služby. Tabuľky udávajú počet funkčných parkovaných domén.

DNParking Sworp Sedo Namedrive
2. december 2010 1 940 1 879 464 364
6. september 2010 180 2112 487 357

V percentuálnom vyjadrení je podiel nasledovný:

DNParking Sworp Sedo Namedrive
2. december 2010 42 % 40 % 10 % 8 %
6. september2010 6 % 67 % 16 % 11 %

Na základe týchto čísel je zrejmé, že sme svojím pôsobením dokázali prispieť k zväčšeniu slovenského trhu s parkovanými doménami.

Parkované domény Všetky domény
2. december 2010 4 380 (2,16 %) 215 047
6. september 2010 3 136 (1,51 %) 207 443

Metodika

Uvedené čísla vznikli spracovaním dátového súboru poskytovaného národným správcom domén (SK-NIC). Jeho ne/výhodou je fakt, že obsahuje iba funkčné domény, teda domény, ktoré sú v stave OK, LNOT, TA, WARN alebo TRAN. Do štatistiky preto nie sú zahrnuté domény, ktoré sú síce zaregistrované, ale nie sú uhradené. Podiel jednotlivých parkovacích služieb sa zisťoval na základe NS záznamov domén. Ostatné parking spoločnosti (Parked, DomainSponsor, Fabulous, Adsense, …) neboli zastúpené vôbec, alebo v minimálnom množstve, rádovo jednotky domén.

Čo ďalej…

Rastúca obľuba našej služby nás samozrejme veľmi teší, na druhej strane stále vidíme veľké rezervy a priestor na zlepšenie. Zároveň by sme radi výraznejšie rozšírili naše pôsobenie u nášho západného suseda a pokúsili sa o podobný úspech ;) Keďže pomaly ale isto začína čas bilancovania, môžete sa tešiť na najbližší článok, ktorý ukáže, ako je na tom SK TLD na prelome rokov. Ďakujeme za priazeň.

Reklama: Letenky Najletenky.sk

Posted in Uncategorized | 3 Comments

Tastujte, kým sa dá…

Tak sa zdá, že nedávno vytvorená komisia pri SK-NICu vzala svoje poslanie vážne a okrem kozmetického zníženia cien domén, tu máme ďalší balík opatrení, ktoré už budú mať vážnejší dopad pre držiteľov, registrátorov a hlavne doménových špekulantov (alebo ak chcete “investorov”) .

Hlavné pripravované zmeny:

 • Jednorázový, štartovací kredit pre registrátorov vo výške 10-násobku ceny domény.
 • Možnosť registrácie domény na viac rokov.
 • Doba, kedy je možné doménu využívať bez zaplatenia (teraz stav DOM_TA) by sa mala znížiť zo 14 na 3 dni, pričom bude treba uhradiť poplatok 1 €. Či dôjde aj k zmene cyklu ďalších stavov nie je jasné.

Nutnosť štartovacieho kreditu nijak neobmedzí serióznych doménových špekulantov a možnosť úhrady domény na viac rokov môžeme len uvítať.

Druhá zmena bude mať negatívny vplyv hlavne pre tasting domén. V súčasnej situácii je možné mať funkčnú doménu bez zaplatenia rovných 28 dní (samozrejme nie vkuse), čo je dostatočne dlhá doba na zistenie potenciálu domény. Problémom slovenských domén je malý trh a pomerne vysoká cena. O tom, že i za takýchto podmienok sa dá nájsť veľa domén, ktoré dokážu na seba zarobiť, dokazuje i niekoľko kúskov z nášho portfólia.

Navrhované zmeny preto zrejme ešte viac zhoršia už i tak dosť neduživé podmienky na tasting domén. Nutný poplatok zúži množinu domén, ktoré budú investori ochotní tastovať. Situáciu by zlepšilo výraznejšie zníženie registračného poplatku. Verím, že i toho sa časom dožijeme. Preto neváhajte a tastujte, kým sa dá, stále je z čoho vyberať ;)

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Nové on-line štatistiky

Od dnešného dňa môžete využívať vylepšené admin rozhranie, v ktorom pribudli detailné on-line štatistiky jednotlivých domén. Štatistiky sú znázorňované prostredníctvom grafu, v ľubovolnom časovom rámci. Údaje sú aktualizované najneskôr každé 2 hodiny.

V rámci jednotlivých domén môžete sledovať nasledovné údaje:

 • UIP
 • Zobrazenia (hits)
 • CTR
 • Provízia
 • RPM

Zároveň je súčasťou graf, znázorňujúci zdroje návštevnosti:

 • Priamy prístup (type-in)
 • Prístup z vyhľadávača
 • Prístup z inej domény

Na rozdiel od väčšiny konkurenčných systémov DNParking dovoľuje priamu propagáciu zaparkovaných domén. Je teda možné na ne okrem iného priamo odkazovať z iných stránok. Podiel návštev získaných z vyhľadávačov je tiež možné zvýšiť úpravou landing page, predovšetkým doplnením textu, čo je možné jednoducho zrealizovať cez admin.

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Predstavenie systému DNParking

DNParking je nová platforma na parkovanie domén, úzko špecializovaná na domény so slovenskou a českou návštevnosťou. Doterajšie testovanie systému vykazuje v globále lepšie výsledky, než v prípade konkurenčných systémov :) Aktuálne je DNParking voľne prístupný všetkým užívateľom. I naďalej však pracujeme na jeho zdokonaľovaní, predovšetkým po stránke jeho efektívnosti.

S čím ešte môžete v blízkej dobe počitať:

 • Rozšírenie monetizačných kanálov. Máme v pláne nadviazať spoluprácu s ďalším PPC systémom a viacerými CPA systémami. Uvažujeme tiež nad priamym predajom PPC/PPM reklamy.
 • Ďalšie šablóny, špecifické šablóny pre jednotlivé segmenty a tiež alternatívne šablóny na spôsob e-shopu.
 • API – možnosť prepojenia s inými systémami.
 • Provízny (affiliate) program.

Pokiaľ máte akékoľvek návrhy na vylepšenie systému alebo spoluprácu, neváhajte nás kontaktovať.

Posted in Uncategorized | 4 Comments