Monthly Archives: February 2011

Podiel webhostingových firiem na Slovensku

V nasledujúcej tabuľke je približné rozdelenie trhu s webhostingom na Slovensku platné k 3. februáru 2011. Tento rebríček zahŕňa iba podiely hostovaných .sk domén. Dá sa však predpokladať, že rozdelenie by bolo zhruba rovnaké i v prípade, ak by sme … Continue reading

Posted in Uncategorized | 4 Comments