Sme jednotkou na slovenskom trhu!

S hrdosťou môžeme oznámiť, že po 4 mesiacoch od spustenia služby obsluhujeme ako parkovacia služba najviac slovenských (.sk) domén. Za toto obdobie začala DNParking aktívne využívať väčšina ikon slovenského doménového priemyslu :) Menovite Stanislav Hulla, Michal Hradil, Mário Kovaľ (pozicky.sk), Dušan Kisucký (Webklub) a mnohí ďalší, nemenej významní užívatelia. Pre porovnanie sme pripravili tabuľky porovnávajúce štyri, prakticky jediné využívané parking služby. Tabuľky udávajú počet funkčných parkovaných domén.

DNParking Sworp Sedo Namedrive
2. december 2010 1 940 1 879 464 364
6. september 2010 180 2112 487 357

V percentuálnom vyjadrení je podiel nasledovný:

DNParking Sworp Sedo Namedrive
2. december 2010 42 % 40 % 10 % 8 %
6. september2010 6 % 67 % 16 % 11 %

Na základe týchto čísel je zrejmé, že sme svojím pôsobením dokázali prispieť k zväčšeniu slovenského trhu s parkovanými doménami.

Parkované domény Všetky domény
2. december 2010 4 380 (2,16 %) 215 047
6. september 2010 3 136 (1,51 %) 207 443

Metodika

Uvedené čísla vznikli spracovaním dátového súboru poskytovaného národným správcom domén (SK-NIC). Jeho ne/výhodou je fakt, že obsahuje iba funkčné domény, teda domény, ktoré sú v stave OK, LNOT, TA, WARN alebo TRAN. Do štatistiky preto nie sú zahrnuté domény, ktoré sú síce zaregistrované, ale nie sú uhradené. Podiel jednotlivých parkovacích služieb sa zisťoval na základe NS záznamov domén. Ostatné parking spoločnosti (Parked, DomainSponsor, Fabulous, Adsense, …) neboli zastúpené vôbec, alebo v minimálnom množstve, rádovo jednotky domén.

Čo ďalej…

Rastúca obľuba našej služby nás samozrejme veľmi teší, na druhej strane stále vidíme veľké rezervy a priestor na zlepšenie. Zároveň by sme radi výraznejšie rozšírili naše pôsobenie u nášho západného suseda a pokúsili sa o podobný úspech ;) Keďže pomaly ale isto začína čas bilancovania, môžete sa tešiť na najbližší článok, ktorý ukáže, ako je na tom SK TLD na prelome rokov. Ďakujeme za priazeň.

Reklama: Letenky Najletenky.sk

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to Sme jednotkou na slovenskom trhu!

  1. ShuwiX says:

    No Parked.com by som ani nespomýnal nakoľko sú pure Yahoo feed parking, tzn. nemajú takmer žiadnych advertiserov ktorý akceptujú iný traffic ako US,CA,UK,AU.
    Takže CTR pre CZ/SK traffic je menej ako jedno promile.

    Ale zas na druhej strane pre domény kde US traffic tvorí aspoň 50% je Parked.com šupa, hlavne vďaka extrémnym možnostiam optimalizácie landing page a možnosti vyhrať sa kw kombináciami.

  2. Pingback: Stephen

  3. Pingback: max

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>